Z BESEDO V SLUŽBO

Naj Gospod podpira delo tvojih rok!

Milina Gospoda, našega Boga, naj bo nad nami! Delo naših rok utrdi nad nami, delo naših rok, utrdi ga! (Ps 90,17)

NAVDIH ZA DELO V SVETEM PISMU

Sam Bog je ob stvarjenju delal – pa tudi počival in občudoval, kar je ustvaril (1 Mz 1-2,4). Z grehom je postalo delo za človeka muka in napor, a Bog ga še vedno spremlja in blagoslavlja (prim. Prg 16,3).

Jezus je kot tesar preživel večji del svojega življenja in v svojih prilikah je pogosto uporabljal primere poljedelstva in drugega dela.

Apostol Pavel pa nas spominja, da vse premoremo v Njem, ki nam daje moč (Flp 4,13), ter vabi, naj vse delamo s srcem, kot bi delali za Boga (Kol 3,23).

Naj Gospod blagoslovi delo tvojih rok!

NEKAJ IDEJ

Sveto pismo pred mailom

Kratke spodbude

Prisluhni Besedi

Sprejmi izziv!

VEČ KOT DELO

Prijavi se in po e-pošti ti bomo 7 dni zapored pošiljali kratek odlomek s spodbudo, ki ti bo pomagal videti tvoje delo v Božji luči!